Хамтын ажиллагаа

Монгол улсын тээврийн салбарыг  олон  улсын  жишигт нийцсэн, чанарын стандартын өндөр түвшинд хүрсэн боловсронгуй нэгдсэн систем бий болгохын төлөө төрийн байгууллагууд болон уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй дотоод гадаадын компаниудтай идэвхитэй хамтран ажиллаж байна.