"Монголиан автомотив групп" ХХК

"Монголиан автомотив групп" ХХК нь 2013 онд байгуулагдсан бөгөөд авто тээврийн олон улсын стандартыг монгол улсад нэвтрүүлэхээр судалгаа хийн ажилладаг ба бусад улс орны ижил төстэй тээврийн байгууллагуудтай хамтран тээврийн олон төрөлт бизнесийг хөгжүүлэхээр ажиллаж байна.

БЗД 7-р хороо, 15-р хороолол, 120-р байр, 31 тоот, Улаанбаатар, Монгол улс