Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК

"Өмнөговь тээврийн нэгдэл" ХХК - г 2012 оны 8 дугаар сард зөвхөн Өмнөговь аймагт авто тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 11 компани 39 иргэд нэгдэн үүсгэн байгуулсан бөгөөд нийт 150 жолооч, 150 хүнд даацын авто машинтай үйл ажиллагаа явуулж байна.

70532511, 88118168
umt_n@yahoo.com , sgc_utn@yahoo.com
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум Төрийн банкны байр 5 давхар